DANH SÁCH NHẠC CHÙA LONG HƯƠNG

Ngoài việc “Hoàng Pháp Lợi Sinh”, Thượng tọa Thích Tuệ Hải còn là tác giả nhiều bài Thơ với bút danh là “Vô Trụ Thiền Sư”. Những bài thơ của Thượng tọa đã được nhiều nhạc sỹ trong Nhạc viện Thành Phố Hồ Chí Minh xin phép phổ nhạc thành nhiều thể loại. Các thể loại như nhạc trẻ, tân cổ, cải lương, nhạc thính phòng, dân ca, ngâm thơ… được thực hiện nhiều Ca sĩ nổi tiếng trong nước thể hiện.