NĂNG LƯỢNG THIÊN ĐỊA NHƠN HỢP NHẤT

Thượng Tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng từ những kinh nghiệm của tự thân về chủ đề dưỡng sinh của Tiên sinh Ohsawa. Các bài giảng này đã được nhiều người áp dụng và thành công đem đến lợi ích cho rất nhiều người.