SỨC KHỎE HẠNH PHÚC

Cổ Đức thường nói: “Điềm đạm rỗng rang bệnh nào phát khởi. Cơ mầu dấy động họa phúc liền sanh”.

Chúng ta có mặt trên cuộc đời này bất luận là ai; tu sĩ hay cư sĩ, giàu hay nghèo; bất cứ giai cấp nào… muốn sống bình an hạnh phúc hay thành tựu sự nghiệp gì cũng cần phải có sức khỏe. Có sức khỏe mới có hạnh phúc, thân bình thì tâm mới an, đây là một sự thật hiển nhiên. Khi đã có thân thì việc đầu tiên phải nói đến “sức khỏe” là điều tối yếu.

Những em bé cần có sức khỏe để vui tươi chạy nhảy đến trường. Những người dân bình thường cần có sức khỏe để tạo dựng cuộc sống. Người trí thức cần có sức khỏe để có đầu óc sáng tạo. Những người lớn tuổi cần có sức khỏe để an hưởng những ngày tháng xế chiều ở bên con cháu. Ngay đến loài động vật cũng cần có sức khỏe để vui tươi chạy nhảy trên trong thế giới này.

Những người tu muốn tu hành tốt cần có sức khỏe khang kiện thì trí tuệ mới tỏ thông. Trí tuệ tỏ thông mới có thể giúp mình giúp người. Nếu mang cái thân yếu đau bệnh tật tất nhiên phải bị khổ não của thân chi phối, khi thân đã bất an thì làm sao nói chuyện tâm an? Tự cứu mình còn không xong thì nói chi đến chuyện giúp người khác là điều không thể có. Cho nên một nhà tu hành muốn giác ngộ chân lý để phổ độ chúng sanh thì việc đầu tiên phải cần có sức khỏe. Tất cả ai ai cũng vậy, từ hữu tình cho tới vô tình như cỏ cây hoa lá; có sức khỏe mới có sự sống! Sống là phải khỏe, có khỏe mới có an.

Cho nên sức khỏe là kho tàng quý báu vô tận của pháp giới vũ trụ nhân sinh chứ không riêng gì loài người. Nhưng làm sao để sống khỏe? Đây là vấn đề quan trọng.

Cơ thể chúng ta được tồn tại là do hấp thu dưỡng khí, máu huyết thông lưu, nếu máu huyết không thông lưu thì chúng ta không thể sống. Nhưng cái gì tạo ra máu? Đó là thực phẩm ăn và uống. Người xưa nói: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”.

Nếu ăn uống thực phẩm sạch thì cơ thể sẽ tái tạo máu sạch. Máu huyết tinh anh thì không có những mầm mống bệnh tật. Người không bệnh là do khí huyết thông lưu; khí huyết thông lưu thì đầu óc sáng suốt tinh thần minh mẫn bình lặng, muốn dấy khởi tâm nghĩ xấu ác cũng không thể được vì máu huyết đã trong sạch tinh anh nên tâm hồn lúc nào cũng rỗng rang điềm đạm. Cho nên nói: “Điềm đạm rảnh rang bệnh nào dấy khởi!”. Một người có được sức khỏe khang kiện họ sẽ sỡ hữu được cuộc sống hạnh phúc và trí tuệ tuyệt vời, họ có thể làm tất cả những việc mà họ muốn.

Ngược lại chúng ta ăn uống thực phẩm không tốt thì cơ thể sẽ tái tạo máu huyết không tốt. Đây là nguyên nhân để dẫn đến ốm đau bệnh tật. Như chúng ta ăn uống thực phẩm tẩm đầy hóa chất thì làm sao không bệnh? Ăn huyết nhục của những loài động vật thì làm sao có được dòng máu tinh anh? Dòng máu không tinh anh thì không thể có tâm hồn trong sáng.

Những loài động vật nó cũng như mình. Nó cũng có mắt thấy tai nghe… nó cũng biết khổ vui yêu ghét và tham sống sợ chết. Khi mình cưỡng đoạt giết thân mạng của nó để cung cấp cho mạng sống của mình thì trong lòng nó mang đầy oán hận. Trước khi chết vì lòng oán hận đó mà nó tiết ra độc tố khắp tế bào trong cơ thể nên khi mình ăn vào sẽ bị nhiễm độc để rồi dần dần sanh tật bệnh.

Huyết nhục của động vật là thứ nặng nề trì trệ cộng thêm tâm oán hận của nó, nên khi mình ăn vào thì làm sao có được dòng máu thanh trong? Máu huyết không thanh trong thì làm sao chúng ta có thể sáng suốt bình tĩnh. Không sáng suốt bình tĩnh thì tâm hồn mình làm gì có được sự bình an? Tâm bấn loạn bất an lấy nguyên nhân để sanh 1.000 thứ bệnh.

Cho nên chúng ta phải hiểu rằng: “Thực phẩm nuôi dưỡng thân mạng. Thực phẩm quyết định vận mạng”. Chỉ cần hiểu được điều này chúng ta sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì chúng ta đang nắm “toàn quyền”. Muốn bình an hạnh phúc hay đau khổ bất an; muốn xấu hay tốt; muốn thành hay bại; muốn khỏe mạnh khang kiện hay ốm đau bệnh tật; muốn ích kỷ hay vị tha; cho đến muốn thành chúng sanh hay thành hiền Thánh là ở mình; chính ngay nơi thực phẩm ăn uống này.

Chúng ta đang rất hạnh phúc vì mình đang cầm chiếc chìa khóa thần. Muốn mở cửa phúc lạc hay đau khổ là tự mình. Không ai chèn ép mình cả; không có ông trời nào đem cái khổ đổ lên đầu của mình cả!

Hãy tự suy tư! Hãy tự nghiền ngẫm rồi tự quyết định vận mạng của mình hỡi các bạn thân yêu!

Hỡi các bạn thân yêu! Chìa khóa hạnh phúc hay bất an; thành công hay thất bại chính là đang ở trong tay của các bạn đó!

Cho nên mục đích của Sư Phụ trụ trì chùa Long Hương là ngoài việc hoằng pháp độ sanh, Ngài còn thiết tha khuyên nhủ và hướng dẫn mọi người ăn uống thực phẩm sạch để có đời sống cân bằng thân tâm, khai mở trí tuệ, thấu hiểu trật tự thể vũ trụ. Đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và phúc lạc cùng tận.