BỒ ĐỀ ĐẠT MA QUÁN TÂM PHÁP

Bồ Đề Đat Ma Quán Tâm Pháp

Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp là những lý luận rất cơ bản của Thiền học dẫn khởi Thiền Trung Hoa. Các vị Thiền sư ra đi không để lại dấu vết. Những bài thực sự từ kim khẩu của các vị Thiền sư thường do các đệ tử ghi lại theo kiến giải của mình. Các vị Thiền sư không nặng về xuất xứ nên chúng ta tạm gác lại mọi chuyện. Phải học theo tinh thần “được cá quên nơm, được ý quên lời” như lập cước của nhà Thiền là “bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến Tánh thành Phật”.